Origami ของเครื่องดื่ม

นี่คือ ขั้นตอน ที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการ พับกระดาษ ของเครื่องดื่มคือ

Origami ของ เครื่องดื่ม

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบมาโดย Fumiaki Shingu