Origami ของ แครอท

นี่คือ ขั้นตอน ที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการ พับกระดาษ ของ แครอทคือ:

Origami ของ แครอท

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบมาโดย Fumiaki Shingu