Origami ของ ไอศครีม

นี่คือ ขั้นตอน ที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการ พับกระดาษ ของ ไอศครีมคือ

Origami ของ ไอศครีม

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบมาโดย Fumiaki Shingu