Origami ที่ทำจากฟาง

นี่คือ ขั้นตอน ที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการ พับกระดาษ ที่ทำจากฟางคือ

Origami ที่ทำจากฟาง

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบมาโดย Fumiaki Shingu