Origami ของ สับปะรด

นี่คือ ขั้นตอน ที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการ พับกระดาษ ของ สับปะรดคือ

Origami ของ สับปะรด

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบมาโดย Fumiaki Shingu