Origami ของ แอปเปิ้ล

นี่คือ ขั้นตอน ที่แตกต่างกัน เพื่อให้บรรลุ พับ ของ แอปเปิ้ลคือ

Origami ของ แอปเปิ้ล

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบมาโดย Fumiaki Shingu