Origami ของเครื่องร่อน: รุ่นที่ 1

นี่คือขั้นตอนที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการพับกระดาษของเป็น เครื่องร่อนแบบที่ 2:

Origami ของเครื่องร่อน: รุ่น 2