Origami ของแหวน

นี่คือ ขั้นตอน ที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการ พับกระดาษ ของแหวนคือ

Origami ของแหวน

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบมาโดย Fumiaki Shingu