Origami ของ กระโปรง

นี่คือ ขั้นตอน ที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการ พับกระดาษ ของ กระโปรงมีดังนี้:

Origami ของ กระโปรง

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบมาโดย Fumiaki Shingu