Origami ของ กีฬา

นี่คือ ขั้นตอน ที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการ พับกระดาษ ของ กีฬาคือ

Origami ของ กีฬา, ระยะที่ 1

Origami ของ กีฬา, ระยะที่ 2

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบมาโดย Fumiaki Shingu