Origami ของ ชุดว่ายน้ำ

นี่คือ ขั้นตอน ที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการ พับกระดาษ ของ ชุดว่ายน้ำมีดังนี้:

Origami ของ ชุดว่ายน้ำ

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบมาโดย Fumiaki Shingu