Origami ของ ชุดแต่งงาน

นี่คือ ขั้นตอน ที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการ พับกระดาษ ของ ชุดแต่งงานคือ

Origami ของ ชุดแต่งงาน

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบมาโดย Fumiaki Shingu