Origami ที่เหมาะสมกับ ผู้หญิง

นี่คือ ขั้นตอน ที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการ พับกระดาษ ที่เหมาะสมกับ ผู้หญิงคือ

Origami ที่เหมาะสมกับ ผู้หญิง

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบมาโดย Fumiaki Shingu