Origami ของถุง

นี่คือ ขั้นตอน ที่แตกต่างกัน เพื่อให้บรรลุ พับ ของถุงคือ

Origami ของถุง

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบมาโดย Fumiaki Shingu