Origami ของรองเท้า

นี่คือ ขั้นตอน ที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการ พับกระดาษ ของรองเท้าคือ

Origami ของรองเท้า

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบมาโดย Fumiaki Shingu