Origami ของเสื้อ

นี่คือ ขั้นตอน ที่แตกต่างกัน เพื่อให้บรรลุ พับ ของเสื้อคือ

Origami ของเสื้อ

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบมาโดย Fumiaki Shingu