Origami ของ เสื้อ

นี่คือ ขั้นตอน ที่แตกต่างกัน เพื่อให้เกิดเป็น พับ ของ เสื้อ:

Origami ของ เสื้อ

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบมาโดย Fumiaki Shingu