Origami ของ เน็คไท

นี่คือ ขั้นตอน ที่แตกต่างกัน เพื่อให้บรรลุ พับ ผูกคือ

แผนภาพ การผูก

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบมาโดย Fumiaki Shingu