Origami ของ จั๊กจั่น

นี่คือ ขั้นตอน ที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการ พับกระดาษ ของ จักจั่นคือ

Origami ของ จั๊กจั่น

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบมาโดย Fumiaki Shingu