Origami ของ ด้วง

นี่คือ ขั้นตอน ที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการ พับกระดาษ ของ ด้วงคือ

Origami ของ ด้วง

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบมาโดย Fumiaki Shingu