Origami ของ แมงป่อง

นี่คือ ขั้นตอน ที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการ พับกระดาษ ของ แมงป่องมีดังนี้:

Origami ของ แมงป่อง

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบมาโดย Fumiaki Shingu