Tất nhiên Trung Quốc , bài học 1 : đối thoại

Dưới đây là cuộc đối thoại của khóa học Trung Quốc đầu tiên. Nó bao gồm các cụm từ tiêu chuẩn. Vì vậy, bạn phải tìm hiểu nó bằng trái tim. Đào tạo đầu tiên để lặp lại nó bằng miệng và sau đó dịch nó từ tiếng Trung sang tiếng Anh , sau đó từ các nhân vật để pinyin và cuối cùng là dịch nó từ tiếng Anh sang tiếng Trung Quốc ( nhân vật và pinyin ).

Ghi âm cuộc đối thoại :

Các cuộc đối thoại trong các nhân vật :
你好。
你好吗?
我很好,谢谢,你呢?
我不好。
再见。

Cuộc đối thoại trong bính âm :
Nǐ hǎo.
Nǐ hǎo ma ?
Wǒ hěn hǎo, xièxie, nǐ ne ?
Wǒ bù hǎo.
Zàijiàn.

Sự chuyển dịch của đối thoại :
chào bạn.
Bạn ổn chứ ?
Tôi khỏe cảm ơn còn bạn ?
Tôi không khỏe.
Tạm biệt.

← Trang trước - tóm lược - Trang tiếp theo →