Loại cây khác nhau trong hội họa Trung Quốc

cây thông

Hội họa Trung Quốc : thông

cây thông

Hội họa Trung Quốc : linh sam

loại cây sung

Hội họa Trung Quốc : ngô đồng

Willow

Hội họa Trung Quốc : willowe

cây bách hương

Hội họa Trung Quốc : tuyết tùng

cây tre

Hội họa Trung Quốc : tre

cây sậy

Hội họa Trung Quốc : sậy

cỏ

Hội họa Trung Quốc : cỏ