Marouflage trong hình ảnh

Hình ảnh của marouflage : đưa các chất kết dính
Đưa các chất kết dính

Hình ảnh của marouflage
Lau khô bàn xung quanh tờ giấy

Hình ảnh của marouflage
Nằm xuống công việc của bạn với một bàn chải khô

Hình ảnh của marouflage
Bảo vệ công việc của bạn với một tờ giấy khô và cấp nó

Trở lại marouflage