Origami của hộp đầu chó

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của hộp đầu con chó:

Sơ đồ của origami của hộp đầu chó

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu