Origami của fan hâm mộ

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của fan hâm mộ:

Origami của fan hâm mộ

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu