Origami của hộp chó

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami hộp con chó:

Origami của hộp chó

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu