Origami của hộp mèo

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami hộp mèo:

Origami của mèo nox

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu