Origami của bù nhìn

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của bù nhìn :

Sơ đồ bù nhìn origami : cơ thể

Sơ đồ bù nhìn origami : người đứng đầu

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu