Origami của con mèo đen

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một con mèo đen origami :

Origami của con mèo đen

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu