Origami của cú

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của con cú :

Origami của cú

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu