Origami của chim cánh cụt

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami chim cánh cụt :

Origami của chim cánh cụt

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu