Origami của gà ra khỏi trứng

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của gà bệnh gút xuất hiện của trứng :

Origami của gà ra khỏi trứng

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu