Origami của hà mã

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của hà mã :

Origami của hà mã

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu