Origami của rùa biển

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của rùa biển :

Origami của rùa biển

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu