Origami của khủng long bạo chúa

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của khủng long bạo chúa :

Origami của tyranosaure

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu