Origami gà

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của gà :

Origami gà

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu