Origami mực

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami mực :

Origami mực

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu