Origami thỏ

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của thỏ:

Origami thỏ

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu