Origami của ông già Noel đầu

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của Santa Claus đầu:

Origami của ông già Noel đầu

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu