Origami của bí ngô đèn lồng

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của đèn lồng bí ngô:

Origami của bí ngô đèn lồng

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu