Origami của sao ông già Noel

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của Sao ông già Noel:

Origami của sao ông già Noel

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu