Origami của cây xương rồng

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của cây xương rồng :

Origami của cây xương rồng

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu