Origami của lá bạch quả

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của lá bạch quả :

Origami của lá bạch quả

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu