Origami hướng dương

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami hướng dương :

Sơ đồ hướng dương origami, bước 1

Sơ đồ hướng dương origami, bước 2

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu