Origami áo cưới

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami áo cưới :

Origami áo cưới

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu