Origami bao tay

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami bao tay :

Origami bao tay

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu