Origami của áo sơ mi

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của áo sơ mi :

Origami của áo sơ mi

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu