Origami hoa trâm

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami hoa trâm :

Origami hoa trâm origami, giai đoạn 1 .

Origami hoa trâm origami, giai đoạn 2 .

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu