Origami mũ

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của mũ :

Origami mũ

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu